Creativiteit

 

 

 

 

 

Creativiteit is fijn!

Het brengt je in beweging, je gevoel voor schoonheid wordt geraakt en je fantasie wordt geprikkeld. Het helpt je om je vrij te voelen in positieve zin!

Alle mensen zijn creatieve wezens. Denk maar aan de manier waarop we onze kleding kiezen, ons huis inrichten, zingen, tekenen of schilderen, een instrument bespelen, dansen, schrijven, toneelspelen, beeldhouwen of boetseren, bloemschikken …..

Creativiteit helpt je om jezelf te vinden, om je leven zo vorm te geven als jij wenst! Om te komen tot dat wat voor jou waarde heeft in het leven.

Creatief bezig zijn, brengt een stroom van ideeën in jezelf op gang.
Creatief bezig zijn, helpt je om je gevoel meer ruimte te geven.
Creatief bezig zijn, draagt bij aan zelfontplooiing.
Creatief bezig zijn, draagt bij aan je vrij voelen.
Creatief bezig zijn, ontwikkelt spontaniteit en flair!
Creatief bezig zijn, draagt bij aan jezelf mogen zijn.
Creatief bezig zijn, draagt bij aan geluk.

Het is fijn om je creativiteit een impuls te geven of te ontwikkelen. En daarbij beelden creëren die voor jou waardevol zijn, is nog fijner. En dit mogen doen op onze eigen manier, is het fijnst! Jezelf zijn, zoals alleen jij dat kunt in je leven!

Je eigen creativiteit ontwikkelen, helpt je om je bewustzijn te ontwikkelen. Hiervoor kun je jezelf tijdens het creatief bezig zijn de vraag stellen “Wat als?” “Wat als ik goud gebruik in plaats van blauw? Wat als ik stiften gebruik in plaats van verf? Wat als ik cirkels van verschillende maten teken?”

Met een open mind ben je ontvankelijker voor ideeën die je toe vallen! En dat mag van alles zijn. Alles wat bijdraagt aan je persoonlijke creativiteit tot uiting te laten komen!

Linker en rechter hersenhelft

Creativiteit vindt zijn oorsprong in de rechterkant van ons brein.
Onze linker hersenhelft gebruiken we bij het schoolse leren. Hier huist onze verstand waarmee we hebben leren lezen en rekenen. De kennis van vakken als biologie, scheikunde, aardrijkskunde en geschiedenis namen we via deze hersenhelft tot ons. Deze kant houdt ons in de realiteit van alle dag.

In onze rechter hersenhelft huist ons creatief brein. Hier ontstaan innovatieve en creatieve ideeën, ons voorstellingsvermogen en ons inlevingsvermogen.

Creativiteit helpt ons bij oplossend denken en handelen vanuit mogelijkheden. Het out-of-the-box denken! Het zien van opties en nieuwe perspectieven! Vanuit hier laat je je inspireren en wordt je enthousiast. Dat zijn de dingen die je in actie zetten.

Met onze rechter helft van de hersenen kunnen we meer emotioneel en intuïtief “denken”. Dit wordt als een weten vanuit het gevoel ervaren. Je intuïtie als de taal van je hart of je ziel.

In de samenwerking van onze linker en rechter hersenhelft ligt een groot potentieel! Leven vanuit beiden helften brengt meer balans.

Als een kind!

Als je een kleuter vraagt een boom of een boot te tekenen, gaat deze meteen in alle openheid aan de slag. Kinderen hebben van nature een beeldentaal, waaraan ze uiting kunnen geven via tekenen. Een kind tekent en zegt daarna vol trots “Kijk eens, dit heb ik gemaakt!”

Een kind leeft lange tijd vanuit een magische fase waarin alles mogelijk is. Een rij stoelen is een trein. En vandaag is Beer jarig en vieren we zijn verjaardag! Het is feest en een paar blokken vormen samen de taart! Alles kan…….

Stel je voor…… dat jouw ideeën er gewoon mogen zijn!
Dat je zo lekker bezig bent dat je de tijd even geen rol speelt!
Dat je uit je hoofd gaat en handelt vanuit je gevoel!
Stel je voor…… dat wij weer zo trots als een kind op onszelf kunnen zijn! Dat kan om het eindresultaat van je schildering zijn, maar ook de manier waarop iets tot stand gekomen is of de groei die je tijdens het creëren hebt doorgemaakt.
Stel je voor…… dat wij het kind in onszelf weer de ruimte geven…….

 

Reacties zijn gesloten.